FINALE 

 DE SLEUTELCOMBINATIES 

Gefeliciteerd! Je hebt het eindstation van Sleutels tot jouw roeping bereikt. Wat een reis heb je gemaakt! Wat een prachtig proces heb jij voltooid! Het lef dat nodig was om hier aan te beginnen, om je wekenlang over te geven aan het onbekende en de nodige tijd en energie in jezelf te investeren, is op z'n zachtst gezegd bijzonder. Daar mag je zeker trots op zijn! 

Waar is het dan allemaal voor bedoeld geweest? Deze workshop biedt jou een alternatief voor het geprogrammeerde denken waar wij in de westerse wereld mee zijn opgegroeid, waarbij we automatisch onze tijd, energie en gedachten wijden aan één ding in plaats van aan alles waar we ons goed bij voelen. Het alternatief is dat jij nu alle sleutels in handen hebt om anders te beslissen. Jij kunt zelf bepalen wat voor jou wel of niet de bedoeling is. Je kunt het koppelen aan de inzichten die je in de afgelopen weken hebt verzameld. De kunst is nu om alle lijntjes met elkaar te verbinden. Dat doen we in deze fase, met de sleutelcombinaties. 

Deze laatste fase van de workshop vormt de brug terug naar de realiteit. Wekenlang was je verbonden met de groep, werd je geïnspireerd en begeleid naar een nieuwe start. Nu is het aan jou om de 13 sleutels die je hebt geactiveerd met elkaar in balans te brengen. Tenslotte gaat het allemaal om balans. Belangrijk is om het verband tussen de sleutels van de binnenste en buitenste ring te begrijpen. We sommen daarom de lijst voor je op en geven je signalen om op te letten.

HET VERBAND TUSSEN DE SLEUTELS

Dat de 13 sleutels in deze workshop met elkaar verbonden zijn, kwam in de workshop al een beetje naar voren. Dit is ook te zien in het geometrische model op de inlogpagina. Hieronder geven we hier meer uitleg over. We benoemen de sleutelcombinaties van binnenste en de buitenste ring, wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je weet of ze met elkaar in balans zijn. Dit kan je helpen om verbanden te zien tussen wat je voelt en of dit resoneert met jouw roeping.

(1) Roeping


De eerste sleutel die je kreeg en tevens de kern van jouw blauwdruk. Het is een diep verlangen in jou dat wordt geactiveerd als er iets op je pad komt dat door jouw ziel wordt herkend. Dit kan van alles zijn. Soms is het herkenbaar, maar vaak ook niet. Door gevoelens van opwinding en blijdschap serieus te nemen, geef je jezelf de kans om je roeping aan de oppervlakte te brengen. Maak daarom contact met alles wat jou raakt, hoe onlogisch bepaalde signalen ook mogen zijn.
(2+8) Passie - Volharding


De eerste combinatie in de ring. Passie is het vuur in jou dat je gaande moet houden. Dit moet je niet zozeer koppelen aan een beroep of bezigheid, maar puur beschouwen als de brandstof die je nodig hebt om de motor op te starten en draaiende te houden. Volharding is de tegenhanger die je tegenkomt wanneer je wordt getest in jouw passie. Als het vuur in jou dreigt te worden gedoofd, is volharding nodig om het te beschermen. Wanneer de sleutels in balans zijn: Enthousiasme, vitaliteit, leiderschap, op een positieve manier ongeduldig zijn, een groot doorzettingsvermogen hebben, snel kunnen schakelen, veel inspiratie hebben, een sterke aantrekkingskracht tot mensen die leiding nodig hebben. Signalen die duiden op onbalans: Vermoeidheid, depressie, veel piekeren, geen behoefte aan intimiteit, weinig humor en spirit hebben, blijven hangen in een gevoel van zwemmen tegen de stroom, slecht om kunnen gaan met tegenslagen.
(3+9) Eigenwaarde - Ontplooiing


De tweede combinatie in de ring. Eigenwaarde gaat over wat jij jezelf gunt en welke status daar aan verbonden is. Onthoud: status is niet hoofdzakelijk het bezitten van dingen. Het is waar jij jezelf plaatst wanneer je jezelf met anderen vergelijkt (wat heel normaal is). Ontplooiing is wat je ervoor doet om die status daadwerkelijk te verdienen, te weten dat elke trede op de ladder een zekere investering vereist. Wanneer de sleutels in balans zijn: Toewijding, nieuwsgierigheid, overtuigingskracht, loyaliteit, makkelijk contact maken, willen leren van anderen, het gevoel dat je meetelt, kansen benutten, openstaan voor samenwerking, aandacht voor geld en stabiliteit. Signalen die duiden op onbalans: Onverschilligheid, obsessief gedrag, oordelend/negatief zijn, geen mening hebben, geen interesse tonen, in een cocon blijven zitten, anderen naar beneden halen, geen risico’s nemen, geen nieuwe dingen proberen.
(4+10) Zelfvertrouwen - Daadkracht


De derde combinatie in de ring. Zelfvertrouwen heb je als je gelooft in je kunnen en jezelf accepteert zoals je bent. Het geeft je de moed om het onbekende tegemoet te treden en eventuele tegenslagen of verrassingen met flair te omzeilen. Daadkracht is intenties zetten, actie ondernemen en je aan je beloftes houden. Beide sleutels heb je nodig om je grenzen op te rekken. Wanneer de sleutels in balans zijn: Zelfstandigheid, creativiteit, charisma, flexibiliteit, honger voor succes, angstloos zijn, op je gevoel afgaan, besluitvaardig optreden, boven beperkende gedachten uitstijgen, verantwoordelijkheden oppakken, hulpvaardig zijn. Signalen die duiden op onbalans: Twijfel, onzekerheid, jaloezie, schuldgevoel, passiviteit, niet in beweging kunnen of willen komen, niet afmaken waar je aan begonnen bent, jezelf minderwaardig voelen, verlangens wegdrukken/niet uitspreken, geen verantwoordelijkheid durven nemen.
(5+11) Geborgenheid - Focus


De vierde combinatie in de ring. Geborgenheid gaat over je fysiek en energetisch veilig voelen, waar je ook bent. Het is moeite doen om jezelf aanwezig te maken en een sfeer te creëren waarin je volledig jezelf kunt zijn. Focus staat hiermee in verbinding. Wanneer je je veilig voelt, ben je beter geaard en automatisch sterker bestand tegen manipulatie en afleiding. Wanneer de sleutels in balans zijn: Kalmte, innerlijke rust, evenwichtigheid, duidelijk communiceren, jezelf niet hoeven te bewijzen, genieten van (fysiek) contact, mensen recht in de ogen aankijken, grenzen beschermen waar dat nodig is. Signalen die duiden op onbalans: Angst, stress, wispelturigheid, verward zijn, overmatige behoefte aan controle, geen standpunt kunnen innemen, geen afleidingen kunnen weerstaan, veel in het hoofd zitten, veel met details bezig zijn.
(6+12) Element - Kwetsbaarheid


De vijfde combinatie in de ring. Element is waar je voor geboren bent. Het zijn de dingen die je automatisch doet zonder erbij na te denken en waar je gevoelsmatig weinig moeite voor hoeft te doen. Je kunt er tevens in elke situatie op terugvallen, wat er ook mag plaatsvinden. Kwetsbaarheid staat in het verlengde hiervan. Het inspireert je om het natuurlijke in jezelf (jouw element) te erkennen en aan de wereld te laten zien. Wanneer de sleutels in balans zijn: Puurheid, kracht, intuïtief handelen, gedachteloos zijn, in een natuurlijk ritme bewegen, emoties laten zien, mensen weten te raken, niet bang voor oordelen zijn. Signalen die duiden op onbalans: Geheimzinnigheid, bedrog, perfectionisme, verveling, jezelf anders voor doen, mensen op afstand houden, niet vrij bewegen, opscheppen of de werkelijkheid verdraaien.
(7+13) Eigenliefde - Eenheidsbewustzijn


De laatste combinatie in de ring. Eigenliefde is van jezelf houden en voor jezelf gaan staan. Het is de sleutel die je inspireert om jezelf op de eerste plek te zetten, wat soms betekent dat je voor jezelf moet opkomen of anderen moet teleurstellen. Het is ook jezelf de kans geven om je dromen te volgen en van je leven iets moois te maken. Hieraan verbonden is het Eenheidsbewustzijn. Daarin ga je een onvoorwaardelijke verbinding met je omgeving aan en ervaar je jezelf als onderdeel van een groter geheel. Wanneer de sleutels in balans zijn: Onvoorwaardelijkheid, harmonie, verantwoordelijkheidsbesef, samen willen verbinden, je willen inzetten voor iets groter dan jezelf, willen bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen. Signalen die duiden op onbalans: Egoïsme, ongevoeligheid, scepsis, gebrek aan zelfreflectie, kritisch en oordelend zijn, slecht voor jezelf zorgen, te veel of te weinig aan jezelf denken, niet open richting anderen zijn.