SLEUTEL 11 

 FOCUS 

'Nu sterk zijn!' is een uitspraak die past bij de sleutel Focus. Deze staat in het verlengde van Geborgenheid en spiegelt je in hoeverre jij in staat bent om afleidingen buiten de deur te houden en jouw eigen, veilige ruimte te beschermen. Het gaat hier niet alleen om de plek waar je bent, maar ook om de gedachten en emoties die je toelaat in je systeem. Er is niks mis met inspiratie zoeken om jezelf te ontwikkelen, tenzij je het gevoel hebt dat jou iets opgedrongen wordt. Dan is het belangrijk om voor jezelf op te komen.

Wie zich in groepsverband snel onveilig voelt, heeft de neiging om overdreven veel aandacht te besteden aan kleine details. Het is een automatisch en logische reactie van het onderbewustzijn, dat vraagt om controle over de situatie. Bij sommige mensen kan dit doorslaan in obsessief gedrag, waarbij de vervelende behoefte ontstaat om alles en iedereen in de omgeving de baas te zijn. De oplossing moet dan niet gezocht worden in het controleren en perfectioneren, maar in het creëren van een veilig gevoel in de persoon zelf. Met andere woorden: de focus moet terug naar geborgenheid. 

Een sterke focus maakt de weg vrij om in vertrouwen je roeping te leven. Het is een schild tegen afleiding, manipulatie en onzuivere krachten die afbreuk doen aan je groei. Als je merkt dat je bang bent om contact met mensen te maken of je hebt de neiging om snel te oordelen over je omgeving, dan ligt er voor jou een uitdaging op dit vlak. Ook kleine prikkels die jou uit balans kunnen brengen, moet je zien te weerstaan. Ontwikkel echter geen fixatie op dit thema. Zie het puur als je energetische weerstand, waar je aan moet blijven werken. Focus op positieve invloeden en verbind je met de energie van mensen, dieren en/of dingen waar je blij van wordt: vitaminen die je nodig hebt om energetisch gezond te blijven.

EEN STERKE FOCUS MAAKT DE WEG VRIJ OM IN VERTROUWEN JE ROEPING TE LEVEN.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Focus, die je helpt om op jouw doel gericht te blijven en afleidingen te weerstaan. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

RITUEEL

Dit ritueel helpt je om de sleutel Focus te integreren in je systeem. Wat je gaat doen, is een contract opstellen waarin je afspraken met jezelf maakt (gebruik je antwoorden op pagina 22 en 23 van je werkboek). Je somt op wat je gaat doen om gefocust te blijven op jouw roeping en hoe je afleidingen buiten de deur houdt. Maak dit heel concreet! Zeg bijvoorbeeld niet 'ik ga meer verbinding met mijn hart maken', maar in plaats daarvan iets in de trant van 'elke ochtend als ik voor de spiegel sta, leg ik twee minuten mijn handen op mijn hart.' 

Zet alle afspraken onder elkaar, schrijf of type onderaan je naam en laat wat ruimte vrij voor een handtekening. 
Als je klaar bent, doe je het contract in een grote envelop en zet je je eigen adres erop. Doe de envelop op de post en als deze binnen is, creëer dan een moment waarop je het contract heel aandachtig leest. Als je akkoord gaat met je eigen afspraken, zet er dan een handtekening onder. Behandel dit contract als een waardevol document (want dat is het!). Leg het niet zomaar op tafel tussen je andere spullen, maar berg het ergens op waar het veilig is, zoals in een kluis of op een geheime plek.

WERKBOEK

Open je werkboek en blader naar pagina 22 en 23. Geef antwoord op de 3 vragen: 

Wat haalt mij uit mijn kracht?
Welke mensen brengen me uit balans? 
Wat ga ik doen om de invloed van beide te voorkomen?

Denk voordat je antwoord geeft eens terug aan momenten in het (recente) verleden waarin je werd teleurgesteld, nare conflicten kreeg of ergens op leeg liep. Denk ook aan afleidingen die ervoor kunnen zorgen dat je terugvalt in oude patronen. Veroordeel niets of niemand, ook jezelf niet, maar creëer overzicht in wat jij voelt dat jou onderuit kan halen. Je hoeft er niet gelijk iets mee. Het is puur om jezelf ervan bewust te maken.