LAATSTE SLEUTEL 

 MEESTERSCHAP 

De reis van 100 dagen eindigt met het activeren van de sleutel der sleutels. Hier heeft alles om gedraaid: Meesterschap. Het is de frequentie die alles met elkaar verbindt wat je in de afgelopen tijd hebt ervaren. Het helpt je om controle los te laten en angstloos door het leven te gaan. Dat laatste kan als je beseft hoe ontzettend belangrijk ‘t is om jouw persoonlijke verlangens in evenwicht te brengen met die van je omgeving. De zes basisangsten die we hebben behandeld, hebben hier allemaal mee te maken. In de kern zijn ze verbonden met één en hetzelfde thema: de omgang met andere mensen. Dat is verreweg de grootste uitdaging die we in ons leven krijgen. Zo is onze eindconclusie heel simpel: zij die de kunst verstaan om herhaaldelijk in harmonie te treden met hun directe omgeving, beheersen het ware meesterschap.

Zoals je de afgelopen tijd hebt mogen ontdekken, is meesterschap niet verwant aan wat je leert of wat je kunt. Het is puur bewustzijn. Het is de wereld zien als een speelveld en niet als leerschool. Het idee dat we constant moeten groeien en leren, daarmee houden we juist de angsten in stand waar we door worden afgeremd. Het zorgt ervoor dat we blijven kleven in een web van ego, dualiteit en competitie. Het zorgt ervoor dat we elkaar wantrouwen en beschadigen. Meesterschap is wat je voelt als je resoneert met je omgeving. Het is er als je liefde deelt, als je verlangens ruimte krijgen, als je de kans krijgt om iets voor mensen te betekenen. Het is de kunst om jouw persoonlijke wensen te verbinden met iets groters dan jij, waarmee je helpt, inspireert, evolueert en zo de brug tussen hemel en aarde slaat. 


Misschien had je vooraf een heel ander idee van meesterschap. Misschien had je verwacht nu alles in huis te hebben om succesvol te zijn en ergens in door te breken. Hoewel Meesterschap je zeker in staat stelt om grootse dingen te doen, is het niet de sleutel die ervoor zorgt dat jij boven alles en iedereen uitstijgt.

ZIJ DIE DE KUNST VERSTAAN OM HERHAALDELIJK IN HARMONIE TE TREDEN MET HUN DIRECT OMGEVING, BEHEERSEN HET WARE MEESTERSCHAP.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Meesterschap, die je helpt om controle los te laten en angstloos door het leven te gaan. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

OPDRACHT

Een van de ervaringen die je krijgt in deze laatste fase van de reis, is een gevoel van dankbaarheid. Je beseft meer dan ooit hoe bijzonder het is om hier op aarde te zijn en hoe waardevol de tijd is die je hebt gekregen. Misschien waren er tijden dat je je eenzaam hebt gevoeld, maar alleen ben je nooit geweest. De mensen die jou in het verleden hebben geraakt, positief of negatief; ze hebben allemaal hun rol gespeeld. De mensen die nu (nog steeds) in je leven zijn: het zijn je medereizigers. Elke ontmoeting en elk contact is waardevol en biedt een kans om meer en meer in evenwicht met je omgeving te komen. Het moment is nu om je dankbaarheid te tonen. Hiermee geef je ruimte aan de liefdevolle kracht in jou die vrij wil komen. 

Maak een lijstje met mensen die jij zou willen bedanken voor het feit dat ze in je leven zijn of zijn geweest. Probeer onder woorden te brengen wat ze voor je betekenen en bedank ze voor alles waarin ze jou hebben geïnspireerd. Of je er nu een uitgebreid verhaal van maakt of een korte boodschap, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je de energie laat stromen. En ook als je iemand spreekt en je voelt spontaan de drang om je dankbaarheid te uiten, aarzel dan niet. Zeg wat je wilt zeggen. Vanuit de energie waar je nu in zit, zal het altijd op de juiste manier binnenkomen.

AFFIRMATIES

Ik ben krachtig.
Ik ben aangesloten.
Ik ben mijn eigen meester.

WERKBOEK

In het tweede deel van deze workshop krijg je bij elke sleutel een aantal vragen om te beantwoorden. Dit is om voor jezelf overzicht te creëren in wat je kunt doen of veranderen om de universele sleutels in jezelf te integreren. De vraag die hoort bij Meesterschap is:

Wat zou ik doen als ik wist dat ik nog maar kort te leven had?

Voel goed wat je hierop wilt antwoorden en neem er de tijd voor (het hoeft niet in één keer). Wees kort en bondig, schrijf geen lange verhalen op, maar sla ook geen belangrijke details over. Weet dat niets goed of fout is. Deze antwoorden zijn immers voor jezelf.