UNIVERSELE SLEUTEL 5 

 KENNIS 

De vijfde universele sleutel die we tegenkomen op weg naar het meesterschap is Kennis. Deze frequentie helpt je te vertrouwen op het idee dat alles in het universum voorradig is en tot jou komt in kleine bundels licht. Dit is letterlijk het geval. Ons DNA is een bron van fotonemissie, wat betekent dat het licht uitstraalt en ontvangt. Het is een eigenschap waar we ons onvoldoende bewust van zijn en waar we aan herinnerd moeten worden, zodat we meer open gaan staan voor alles wat ons vanuit de kosmos kan worden aangereikt. Dit vraagt van ons dat we minder aandacht geven aan wat we (willen) weten en meer aan wat we voelen. Ons vermogen om te communiceren met ongeziene werelden mogen we absoluut niet onderschatten; het is wat onze evolutie op aarde gaande houdt. De sleutel Kennis zal je inspireren om hier naar te gaan leven.

Net als ieder mens ben je aangesloten op een immense bibliotheek van kosmische kennis. Dit gaat verder dan wat je denkt te weten. De informatie die jij nodig hebt om te groeien zit niet hoofdzakelijk in een boek of workshop; het is overal om je heen. Het is licht dat zich vermenigvuldigt. Ons hele systeem is hierop ingericht, ook al beseffen we dat niet (meer). Een van de oorzaken is dat de wetenschap ons voedt met het idee dat kennis puur wordt opgeslagen in ons brein. Bovendien wordt aangenomen dat we nog maar een fractie van onze hersencapaciteit gebruiken. Hoewel dat laatste niet onwaar is, is de focus op de hersenen als hét orgaan waarin alles gebeurt een blinde vlek die ons afremt in onze groei. Ons ware potentieel zit namelijk niet in het beter gebruiken van onze hersenen, maar in het activeren van onze genen.

Wat hoort bij deze overgang ‘van denken naar voelen’, is het loslaten van onze kennisverslaving. Die verslaving uit zich in het willen begrijpen, analyseren en ontrafelen. Het is gericht op een valse beleving van macht en controle, wat te maken heeft met de twee angsten die we hier tegenkomen: angst voor armoede

WIJ ZIJN NIET ONS BREIN. WE ZIJN VEEL MEER. KENNIS ZIT NIET PUUR IN ONS HOOFD, MAAR LIGT GROTENDEELS OPGESLAGEN IN ONZE GENEN.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Kennis, die je contact laat maken met alles wat je weet, maar nog niet aan de oppervlakte ligt. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

OPDRACHT

De frequentie van Kennis wakkert iets in je aan, een bewustzijn dat jou herinnert aan je gave om informatie om je heen en uit de kosmos te absorberen. Je bent als het ware een spons, gevoelig voor elke bron van kennis die jou kan voeden. Dit besef verandert de manier waarop je op zoek gaat naar informatie. Je gaat anders kijken, anders denken. Je let op hele andere dingen dan gebruikelijk is. 

Met deze opdracht ga je dit stimuleren. Kies een persoon uit waar je bewondering voor hebt. Het moet iemand zijn die jou ergens in raakt. Je gaat je verbinden met de frequentie van deze persoon. Zoek een goeie foto en kijk eens een tijdje in de ogen. Neem alles in je op, elk detail. Probeer te voelen wat hij of zij voelt. Probeer te zien wat hij of zij heeft ervaren. Selecteer ook een paar creaties die jouw held(in) typeren, zoals een boek, gedicht, schilderij, ontwerp, voorwerp, film, muziekstuk, etc. Voel met welke gedachte het is gemaakt, welk gevoel erin zit en wat de maker heeft willen overbrengen. Stel je open voor de kennis die zit verankerd in de creatie en die zich vrijmaakt om in jou versleuteld te mogen worden.

Neem een paar keer per dag de tijd om deze opdracht te doen. Er zit geen minimum aan, dus laat je vooral gaan. Kruip in de huid van de andere persoon en voel de informatie binnenkomen. Kies bewust voor één persoon/groep/frequentie, zodat je niet verward raakt door verschillende impulsen die je binnenkrijgt.

AFFIRMATIES

Ik voel mijn gave. 
Ik ben dankbaar voor wie ik ben.
Ik stel mij open voor méér.

WERKBOEK

In het tweede deel van deze workshop krijg je bij elke sleutel een aantal vragen om te beantwoorden. Dit is om voor jezelf overzicht te creëren in wat je kunt doen of veranderen om de universele sleutels in jezelf te integreren. De vragen die horen bij Kennis zijn:

Welke gedachten en emoties houd ik binnen?
Wat helpt mij om meer op mijn intuïtie te vertrouwen?


Voel goed wat je hierop wilt antwoorden en neem er ruim de tijd voor (het hoeft niet in één keer). Wees kort en bondig, schrijf geen lange verhalen op, maar sla ook geen belangrijke details over. Weet dat niets goed of fout is. Deze antwoorden zijn immers voor jezelf.