UNIVERSELE SLEUTEL 4 

 OPOFFEREN 

De vierde universele sleutel waar we ons voor openstellen, is Opofferen. Deze frequentie helpt je om de lasten van noodzakelijke keuzes te verlichten. Als je voelt wat je wilt veranderen in je leven, dan is de logische vraag die volgt: wat heb je ervoor over om dit te bereiken? In hoeverre ben je bereid erin te investeren en er dingen voor te laten? Dit bepaalt in grote mate de uitkomst van het proces. Maar hoewel dit zwaar klinkt, hangt er iets prachtigs aan deze fase vast. Waar je zou denken dat opofferen je dwingt tot het nemen van een lijdensweg, zal op onze reis duidelijk worden dat het buitengewoon inspirerend is. Het bewustzijn dat je gaat activeren met deze sleutel, brengt rust in je systeem en haalt de lading af van de offers die je brengt, waardoor je ze eerder ervaart als onderdeel van een belangrijke levenstaak. 

We zijn hier maar kort, op deze aarde. Onze tijd is kostbaar en we hebben veel verlangens waar we gehoor aan willen geven. Tegelijkertijd beseffen we goed dat we niet alles naast elkaar kunnen laten bestaan en daarom voelen we het als een noodzaak om ‘de juiste richting’ te kiezen. We moeten goed nadenken over waar we onze tijd aan spenderen, anders bestaat de kans dat we iets missen, althans: zo denken we. Dit zet ons vast in een valse tijdsbeleving, waarin we geconfronteerd worden met gebrek en keuzestress. In onze persoonlijke zoektocht naar geluk overzien we het geheel niet, wat komt omdat we zijn geprogrammeerd met de overtuiging: ‘Ik moet er zoveel mogelijk uit halen.’

Hoe anders is deze instelling vergeleken met hoe men leefde in oude beschavingen, waarin men vanaf de kindertijd al werd voorbereid op een levenstaak. Denk aan kinderen die al vroeg in de leer moesten om later te worden ingewijd in bv. de godsdienst, filosofie, geometrie, (dicht)kunst, natuurgeneeskunde of 

WANNEER WE ONZE LEVENSTAAK VOELEN EN ACCEPTEREN, ERVAREN WE GEEN STRESS OF PRESTATIEDRUK. DAN ZETTEN WE ONZE KENNIS EN TALENTEN IN VOOR EEN HOGER DOEL.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Opofferen, die je helpt om de lasten van noodzakelijke keuzes te verlichten. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

OPDRACHT

Opofferen is een belangrijk tussenstation op onze weg naar meesterschap. Het is ook het kantelpunt in het proces. Tot dusver was alles volledig op jou gericht; vanaf nu ligt de focus meer op ‘de grote wij’. Dit betekent dat je in deze fase het ego moet opofferen. Je gaat je bewust ontkoppelen van de frequentie waarin je alles alleen wilt doen. Dat doe je door je omgeving onderdeel te maken van de positieve verandering die jij in je eigen leven hebt opgestart. Je gaat meer delen, mensen om hulp vragen en op een ander niveau communiceren. 

Deze opdracht helpt je om meer te denken en te handelen vanuit een collectief. Je gaat een brug vormen tussen het universele waar jij mee in contact staat en de mensen om je heen. Dit doe je niet door anderen te vertellen hoe ’t zit en wat ze moeten doen (ego), maar door jezelf en anderen te inspireren met een hoger doel. 

 

Neem pen en papier en schrijf onder elkaar de verschillende groepen/kringen op waar jij onderdeel van bent. Voorbeelden: gezin, familie, buurt, bedrijf, afdeling, sportteam, band of muziekgroep, ouderraad, forum, etc. Achter dit rijtje maak je twee kolommen. Zet boven de eerste ‘Onze taak’ en schrijf vervolgens per groep op wat volgens jou de bijdrage is die jullie samen leveren aan het grote geheel (dit zijn geen concrete doelen). Boven de tweede kolom zet je ‘Mijn taak’. Schrijf hier op wat jouw verantwoordelijkheden zijn binnen elke groep. Gebruik deze lijst de komende dagen (en ook daarna) om binnen alle groepen te kijken naar wat jij kunt doen om anderen te herinneren aan de taak die jullie samen hebben. 

AFFIRMATIES

Ik zie mijn patronen. 
Ik durf te veranderen.
Ik neem mijn taken serieus.

WERKBOEK

In het tweede deel van deze workshop krijg je bij elke sleutel een aantal vragen om te beantwoorden. Dit is om voor jezelf overzicht te creëren in wat je kunt doen of veranderen om de universele sleutels in jezelf te integreren. De vragen die horen bij Opofferen zijn:

Hoe ziet het leven eruit waar ik van droom?
Wat is ervoor nodig om dit te creëren?
Wat dien ik los te laten / op te offeren om dichterbij te komen?


Voel goed wat je hierop wilt antwoorden en neem er ruim de tijd voor (het hoeft niet in één keer). Wees kort en bondig, schrijf geen lange verhalen op, maar sla ook geen belangrijke details over. Weet dat niets goed of fout is. Deze antwoorden zijn immers voor jezelf.