UNIVERSELE SLEUTEL 3 

 ASCENTIE 

De derde universele sleutel die we gaan activeren, is Ascentie. Deze frequentie trekt je uit de energie van het slachtoffer zijn, waarin alles je lijkt te overkomen, en stimuleert je om zelf de regisseur van je leven te zijn. Het zet je stevig met je voeten in de aarde en zorgt ervoor dat universele kennis via jou de wereld in kan stromen. In plaats van je af te zetten tegen alles wat in jouw beleving niet klopt en dit te gebruiken om jezelf af te zonderen, buig je de energie om: je gaat je inzetten voor een positieve verandering. Niet zozeer om iets te bewijzen, maar omdat jij ervoor kiest om actief deel te nemen aan de evolutie van ons allen. Op deze wijze sla je de brug tussen twee werelden en breng je hemel en aarde samen.

Als je tot dit punt nog niet het gevoel had dat je onderweg bent naar iets groots, dan zal daar nu verandering in komen. Ascentie is een zeer krachtige sleutel die van jou een echte leider maakt. Daarmee bedoelen we niet iemand die anderen vertelt ‘hoe het zit’. In deze context moet je de leidersenergie vertalen als actief bijdragen aan de evolutie van ons allen. Dit kan op vele manieren. Het komt erop neer dat jij je openstelt voor de wijsheid van de natuur en kosmos en dit doorgeeft door in eerste instantie een positieve verandering in je eigen leven op te starten, wat zijn weerslag heeft op het leven van anderen. Met andere woorden: jij bent de verandering die je zo graag wilt zien in deze wereld.

De uitdaging die je krijgt, is een confrontatie met je ego, dat juist niet wil dat er iets verandert en jou continu wil terugtrekken in je eigen, kleine drama. Daarin mag je zielig zijn, jezelf verwaarlozen en iedereen vertellen dat de wereld niet klopt. Dit gedrag ontstaat vanuit de angst voor ziekte en angst om te leven. Ze hebben met elkaar te maken, omdat ze beide in stand houden dat je geen verbinding met de realiteit maakt. Wat je

ASCENTIE TREKT JE UIT DE SFEER VAN HET SLACHTOFFER ZIJN, WAARIN ALLES JE LIJKT TE OVERKOMEN.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Ascentie, die je helpt om contact te maken met jouw eigen waarheid, waarmee je het patroon van volgen doorbreekt. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

OPDRACHT

Met de frequentie van Ascentie haal je een energie je leven binnen die bijzonder transformerend is. Het is goed om je te realiseren dat er enkele bijwerkingen kunnen zijn, namelijk dat je tijdelijk in een proces komt waarin je anderen graag wilt overtuigen van jouw waarheid. De uitdaging is om dit juist niet te doen. Dit kan lastig zijn, maar onthoud dat geduld heel belangrijk is in deze fase. 

Ascentie activeert in jou een sterke leidersenergie, die je moet zien te kanaliseren in bewuste acties. Daarmee bedoelen we niet acties die geënt zijn op persoonlijk succes, maar keuzes die leiden tot een verbeterde connectie met onze planeet. Je bent hier tijdelijk en je hebt de verantwoordelijkheid om het leven door te geven. Dat doe je in eerste instantie door ervoor te zorgen dat jij in harmonie leeft met mens, dier en natuur. Er is niet veel voor nodig om daarin een verschil te maken. De logische stappen kun je zo invullen; andere inspiratie zal vanzelf komen als je dit proces opstart.

 

De opdracht voor de komende dagen is om op papier te zetten wat jij kunt doen en/of veranderen om actief deel te nemen aan onze evolutie, wat betekent dat je nadenkt over jouw bijdrage aan het voortbestaan van ons allen. Het kan gaan om keuzes die je maakt over wonen, werken, reizen, eten, drinken, kopen, verzamelen, als ook initiatieven waar je wel of niet aan meedoet. Vind je dit een moeilijke opdracht, ga dan eerst rustig op onderzoek. Zoek op internet naar wat je kunt doen om bewuster te leven of ga gesprekken aan om uit te vinden wat voor jou belangrijke thema’s zijn. Heb je je lijstje eenmaal samengesteld, begin dan met kleine veranderingen door te voeren en neem je voor dat je hier ook ná Sleutels tot meesterschap mee door blijft gaan!

AFFIRMATIES

Ik voel de wereld.

Ik help door mezelf te helpen.

Ik erken mijn eigen waarheid.

WERKBOEK

In het tweede deel van deze workshop krijg je bij elke sleutel een aantal vragen om te beantwoorden. Dit is om voor jezelf overzicht te creëren in wat je kunt doen of veranderen om de universele sleutels in jezelf te integreren. De vragen die horen bij Ascentie zijn:

Wat kan mij een veilig gevoel geven?
Wat kan ik doen om beter voor mezelf te zorgen?
Wat wil ik gedaan hebben voordat mijn leven eindigt?


Voel goed wat je hierop wilt antwoorden en neem er ruim de tijd voor (het hoeft niet in één keer). Wees kort en bondig, schrijf geen lange verhalen op, maar sla ook geen belangrijke details over. Weet dat niets goed of fout is. Deze antwoorden zijn immers voor jezelf.