UNIVERSELE SLEUTEL 2 

 ONVOORWAARDELIJKHEID 

De tweede universele sleutel is Onvoorwaardelijkheid. Deze frequentie helpt je om jezelf te nemen zoals je bent. Vaak zijn we kritisch naar onszelf. We vinden al snel dat we ergens in tekort schieten of dat we niet voldoende meetellen. Dit creëert een negatief zelfbeeld, wat van grote invloed is op hoe we met elkaar omgaan. We passen ons aan, stellen ons afhankelijk op en vinden het belangrijk dat we geaccepteerd worden. Tegelijkertijd kunnen we heel oordelend zijn, zelfs naar degenen van wie we het meest van houden. En omdat we dit patroon allemaal hebben, zij het met verschillende uitingen, houden we gezamenlijk de voorwaardelijkheid in stand waar onze relaties op gebaseerd zijn. De universele sleutel Onvoorwaardelijkheid ontkoppelt je van deze energie, waardoor de hardheid richting jezelf en je omgeving transformeert in acceptatie.

De wereld is een reflectie van ons innerlijk. En wie goed kijkt, ziet in hoe hard we voor onszelf zijn. De vele oordelen die we over elkaar hebben, zijn namelijk allemaal terug te voeren op hoe we over onszelf denken en wat we onszelf opleggen. Zeker in de drukke, westerse wereld stellen we hoge eisen aan het leven. We moeten presteren, indruk maken, succesvol zijn, er goed uitzien; allemaal omdat we verlangen naar de liefde en erkenning die we onszelf niet geven. De overtuiging die we erop nahouden, is dat we eerst ergens aan moeten voldoen om erkend te kunnen worden. Met andere woorden: liefde in onze beleving is niet universeel, maar voorwaardelijk.

Angst voor gebrek aan liefde en angst voor ziekte zijn de twee grote veroorzakers hiervan. Samen voeden ze je in compensatiegedrag, waarbij je datgene wat je jezelf niet gunt, probeert te halen bij anderen. Denk aan tijd, aandacht, succes, waardering,  geloof, vertrouwen, complimenten, etc. Men vindt dat je ’t eerst moet verdienen en sommigen gaan daar heel ver in, zelfs door de diepste dalen, om maar de aandacht 

ONVOORWAARDELIJKHEID TRANSFORMEERT DE HARDHEID RICHTING JEZELF IN ACCEPTATIE.

ACTIVATIE

Activeer jouw sleutel met de activatie Onvoorwaardelijkheid, die je helpt om eerst onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te ontwikkelen voordat je het bij anderen gaat zoeken. Zorg dat je lekker zit, dat niets je in de weg zit, maar zit wel rechtop. Focus op het midden van het scherm en doe de ademhalingen op het juiste moment. Voor een korte introductie over hoe een activatie werkt, klik op deze link.

OPDRACHT

Deze opdracht helpt je te voorkomen dat je je afsluit voor je omgeving. Dat is namelijk waar je in deze fase behoefte aan krijgt. Je wilt even niets; geen voorwaarden of verplichtingen. Je wilt uit de energie van ergens aan moeten voldoen. Besef goed dat dit gevoel hoort bij deze sleutel en dat je jezelf niet helpt door je terug te trekken in een isolement. Juist het contact met anderen is nu van essentieel belang, omdat je meer dan voorheen open komt te staan voor onvoorwaardelijkheid.

 

Je kunt grote stappen zetten de komende dagen door de mensen die je dagelijks ziet de ruimte te geven om zich te uiten. Deze opdracht gaat je hierbij helpen. Spreek met jezelf af dat je elke dag tenminste één dierbaar persoon polst over jullie band/relatie. Stel je ontvankelijk op, zonder iets bij de ander terug te leggen. Je gaat alleen luisteren, meer niet. Begin met een paar vragen en laat verder los wat er precies besproken wordt. De bedoeling is dat je bij jezelf voelt wat er in jou wordt aangeraakt, zonder hier direct op te reageren. Word je onrustig? Ervaar je angst? Krijg je de neiging om jezelf te verdedigen? 

Als je een gesprek opstart, begin dan met een open vraag die de ander ruimte geeft om zijn of haar gevoel te beschrijven. Open bijvoorbeeld met: ‘Wat vind je van de manier waarop we met elkaar omgaan?’ Wees vervolgens geduldig en onderbreek de ander niet. Laat dat wat er gezegd wordt bij de ander en onthoud: deze opdracht is voor jou, om jezelf en anderen onvoorwaardelijk te accepteren. 

AFFIRMATIES

Ik ben wie ik ben.
Ik hoef niets te bewijzen.
Ik mag genieten van elk contact.

WERKBOEK

In het tweede deel van deze workshop krijg je bij elke sleutel een aantal vragen om te beantwoorden. Dit is om voor jezelf overzicht te creëren in wat je kunt doen of veranderen om de universele sleutels in jezelf te integreren. De vragen die horen bij Onvoorwaardelijkheid zijn:

Welke oordelen over anderen dien ik los te laten?
Welke oordelen over mezelf dien ik los te laten?


Voel goed wat je hierop wilt antwoorden en neem er ruim de tijd voor (het hoeft niet in één keer). Wees kort en bondig, schrijf geen lange verhalen op, maar sla ook geen belangrijke details over. Weet dat niets goed of fout is. Deze antwoorden zijn immers voor jezelf.