Tegen het einde van de cyclus kom je aan bij waar het allemaal om draait in deze workshop: de manifestatiefase. Op dit punt wordt duidelijk waar je je wekenlang voor hebt ingezet en wat de oogst van je inzet is. Je trekt je terug uit de detailsfeer om het geheel te overzien en meestal wekt dat gemengde gevoelens op. Aan de ene kant ben je trots op wat je hebt bereikt, terwijl je aan de andere kant voelt dat er nog meer in zit. Daarbij komt dat je in deze fase bewust oude bagage gaat loslaten. Je beslist of de nieuwe werkelijkheid (waar je in bent gestapt door je kaders op te rekken) ook jouw nieuwe comfort zone wordt.

DE MANIFESTATIE VAN JANOSH

Wat is nu mijn manifestatie geweest? Als ik alles heel nuchter bekijk, zou ik uitkomen op een WiFi-sticker, een inspirerend bezoek aan Spanje en een uitnodiging voor de VN. Lees verder