Het is misschien een rare naam, de 'leeffase'. Maar niet als je begrijpt waar het op slaat: het moet gaan leven. Daarmee bedoelen we jouw intentie; het zaadje dat je geplant hebt; het idee waar je mee rondloopt. Dit is de fase waarin de energie om je heen moet gaan hangen. Je laat je onbegrensd meeslepen in het proces en geeft jezelf toestemming om je te mogen verliezen in je fantasie. Er zal vanzelf een plaatje ontstaan: een vaag beeld van waar je naar onderweg bent. Dit toekomstbeeld kan veranderen, maar niet als je er bewust contact mee houdt. Dit doe je met portalen die het kanaal tussen het heden en de toekomst open houden. Een bijzonder intense fase is dit, waarin jouw afstemming op de toekomst een stimulerend effect op je emoties heeft, oftewel: je bent extatisch!

HET PORTAAL VAN JANOSH

Onbewust heb ik altijd al portalen gecreëerd als ik een mooie fantasie had waar ik iets mee wilde doen. Het voelde natuurlijk om het te willen 'pakken'... Lees verder