Er kunnen emoties loskomen in deze fase als je terugkijkt op wat je hebt ervaren in de afgelopen tijd. Zeker als je veel weerstand moest verdragen, moeilijke beslissingen moest nemen of verdriet te verwerken hebt, kunnen er momenten zijn waarop je beseft hoe zwaar 't allemaal voor je was. Toch hoort de overgangsfase niet een zwaarmoedige fase te zijn. Het is vooral een tijd waarin je de overwinning viert, want je hebt de veilige haven voorgoed verlaten. Daar was moed voor nodig en dus kun je trots zijn. Wees bovenal dankbaar voor de keuze die je 32 dagen geleden maakte om ervoor te gaan. Zoals je nu weet, is dankbaarheid een onmisbare eigenschap die jij als creator dient te bezitten!