PASSIE - VOLHARDING

De eerste combinatie in de ring. Passie is het vuur in jou dat je gaande moet houden. Dit moet je niet zozeer koppelen aan een beroep of bezigheid, maar puur beschouwen als de brandstof die je nodig hebt om de motor op te starten en draaiende te houden. Volharding is de tegenhanger die je tegenkomt wanneer je wordt getest in jouw passie. Als het vuur in jou dreigt te worden gedoofd, is volharding nodig om het te beschermen.

 

Wanneer de sleutels in balans zijn:

Enthousiasme, vitaliteit, leiderschap, op een positieve manier ongeduldig zijn, een groot doorzettingsvermogen hebben, snel kunnen schakelen, veel inspiratie hebben, een sterke aantrekkingskracht tot mensen die leiding nodig hebben.

 

Signalen die duiden op onbalans:

Vermoeidheid, depressie, veel piekeren, geen behoefte aan intimiteit, weinig humor en spirit hebben, blijven hangen in een gevoel van zwemmen tegen de stroom, slecht om kunnen gaan met tegenslagen.