SLEUTEL 8

DANKBAARHEID

Open je werkboek op pagina 18 en 19. Hier zie je de volgende vragen staan:

Waar ben ik dankbaar voor?

Wat heeft me kracht gegeven?

Wat heeft me gelukkig gemaakt?

Ga eens terug naar het begin van deze cyclus van 32 dagen en loop in gedachten nog eens door het proces heen. Probeer je te herinneren wat er allemaal is gebeurd, welke uitdagingen je bent aangegaan en welke stappen je hebt gezet. Kijk puur naar de ervaring en laat elk oordeel los over hoe je gehandeld hebt. Doe deze schrijfopdracht in stilte en neem er genoeg tijd voor.