WEERSTAND

SLEUTEL 5

Open je werkboek op pagina 12 en 13. Hier zie je de volgende vragen staan:

Voor welke negatieve invloeden van buitenaf moet ik oppassen?

Welke oude gewoontes komen terug?

Welke angsten komen in mij naar boven?

Welke beperkende overtuigingen kom ik tegen?

Voordat je antwoord geeft, pak je actieplan erbij. Ga de lijst af en visualiseer de uitkomst van elke stap. Neem hier de tijd voor en voel wat er met je gebeurt als je denkt aan de stappen die jij gaat zetten. Voel je weerstand? Zo ja, geeft het antwoord op een van de vragen die gesteld worden?

(1) Voorbeelden van negatieve invloeden kunnen zijn:

Onzuivere beloftes

Ongegronde kritiek

Tijdrovende gesprekken en discussies

Mensen die niet meewerken

Roddels of pestgedrag

(2) Voorbeelden van oude gewoontes kunnen zijn:

Geen hulp durven vragen

Geen samenwerkingen durven aangaan

Het niet uitspreken van je waarheid

Je beloftes niet nakomen

Jezelf naar beneden praten

Jezelf opofferen voor je omgeving

(3) Voorbeelden van angsten kunnen zijn:

Angst voor afwijzing

Angst om te falen

Angst om buitengesloten te worden

Angst om controle te verliezen

(4) Voorbeelden van beperkende overtuigingen kunnen zijn:

Ik ben het niet waard.

Ik moet nog veel leren.

Ik mag geen zwakte tonen.

Ik sta er altijd alleen voor.

Niemand mag mij zien falen.

{terug naar boven}