WEERSTAND

SLEUTEL 5

De opdracht van deze fase is om jouw actieplan, dat je hebt gemaakt in de vorige fase, verder tot uitvoering te brengen. Kijk kritisch naar of je nog dingen wilt toevoegen of wijzigen om verder uit je comfort zone te komen. Wees niet te voorzichtig in je besluiten en ga vooraf geen confrontaties uit de weg. Weerstand mag er zijn.