SLEUTEL 4

VERANKERING

Open je werkboek op pagina 10 en 11. Geef antwoord op de vraag:

Hoe veranker ik mijn droom?

Deze vraag gaat in dit geval op voor zeven categoriëen. Voordat je je antwoorden opschrijft, is het belangrijk dat je eerst de opdracht doet die bij deze fase hoort. Heb je eenmaal een actieplan op tafel liggen, pak dan je werkboek erbij en denk na over wat je kunt doen om je plan tot uitvoering te brengen. Hoe zorg je ervoor dat het overeind blijft? Hoe integreer je het met jouw dagelijks leven?

Laat bij het invullen van de vragen je actieplan ongewijzigd. Het is niet de bedoeling dat je van je koers afwijkt om confrontaties te vermijden. Stel dat je er achter komt dat door jouw actieplan een bepaalde relatie onder druk kan komen te staan. Verander dan niet de acties die je gepland hebt. Stel ze ook niet uit, maar kijk eerlijk naar wat er in jou en de ander wordt aangeraakt. Ga het gesprek aan en veroordeel niets wat er gezegd wordt. Als de ander moeite heeft met wat jij wilt gaan opstarten, probeer dan iets te verzinnen waardoor je hem of haar bij het proces betrekt. De grootste reden waarom mensen met wie we een hechte band hebben kritiek leveren, is omdat ze zich buitengesloten voelen. Wees daarom geduldig met ze en toon begrip voor hun gevoel.